DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW

Nawiązując do poprzedniego postu postanowiłam sprawdzić jak władze Gminy Duszniki wspierają i zachęcają mieszkańców do poprawy wydajności energetycznej, a w konsekwencji ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla.

Wcześniej jednak kilka przykładów gmin ościennych:

Tarnowo Podgórne podjęło stosowną uchwałę 27 września 2016 roku, określającą zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, w ramach ograniczania niskiej emisji. Celem dotacji jest ograniczenie na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych z pieców kaflowych oraz niskowydajnych nieekologicznych kotłów węglowych. Dotacja może być udzielona w wysokości 80% zadania – nie więcej niż 5.000,00 zł wydatków brutto.

Rada Miasta i Gminy Buk w dniu 26 września 2017r. podjęła Uchwałę w  sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W związku z powyższym zaistniała możliwość dofinansowania z budżetu Miasta i Gminy Buk wymiany pieców węglowych centralnego ogrzewania lub kaflowych zasilanych paliwem stałym (węglem) na kotły centralnego ogrzewania zasilane gazem, olejem opałowym lub energią elektryczna. Dotacja przyznawana jest w wysokości równej kosztowi zakupu kotła centralnego ogrzewania zasilanego gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną nie wyższej jednak niż 4 000,00 zł. Jednym z warunków przyznania dotacji jest m. in. zdemontowanie w sposób trwały wszystkich źródeł ciepła na paliwa stałe (węgiel) w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym, uniemożliwiający ich ponowne podłączenie.
Jak natomiast informuje Burmistrz Wronek, „w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego i komfortu życia naszych mieszkańców Gmina Wronki dofinansowuje proekologiczne urządzenia grzewcze.Dotacja dotyczy budynków mieszkalnych zarówno nowo wybudowanych jak i już istniejących. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji, na zakup lub montaż urządzenia grzewczego w wysokości 70% (do 4.000,00 zł lub do 6.000,00 zł – w zależności od rodzaju montowanego urządzenia).

W Dopiewie organizuje się spotkania z doradcami energetycznymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Gmina Dopiewo systematycznie powiększa powierzchnię zieloną – poprzez nasadzenia. Ponadto prowadzi prace nad poprawą atrakcyjności transportu publicznego, czego konsekwencją ma być wzrost liczby podróżujących koleją i autobusami. Gmina podejmuje również działania mające na celu zmianę świadomości mieszkańców. Strażnicy gminni tłumaczą dzieciom i młodzieży znaczenie problemu, wskazując prawidłowe postępowanie itd.

A teraz Gmina Duszniki:

  • Żadnych uchwał w sprawie;
  • Żadnego wsparcia dla mieszkańców;
  • Żadnej informacji edukacyjnej, ani dofinansowania…

czy będzie w końcu jakiś ciąg dalszy? taki żebyśmy nie musieli się wstydzić, a jednocześnie taki który wpłynie na poprawę jakości naszego życia, a nie samopoczucie jedynie nielicznych…

Poczekamy…

Share Button