Nowa rada, stare grzechy…

A to niespodzianka!… chociaż mnie osobiście nie dziwi…

Nowi radni Rady Gminy Duszniki VIII kadencji, jeszcze nie złożyli ślubowania – obejmując tym samym funkcję radnego – a już muszą się zmierzyć z błędami, omyłkami i innymi „niedoskonałościami” skarbnika Mirosławy Szwedek i wójta Romana Bogusia – nota bene szeroko komentowanymi nie tylko na moim blogu, w upływającej kadencji.

A teraz DO RZECZY:

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwałą nr 24/1340/18 z dnia 7 listopada br. wskazało na konieczność usunięcia błędów, które zawierała podjęta na ostatniej sesji przez Radę Gminy Duszniki uchwała nr LII/392/18, z dnia 12 października br., w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Tym sposobem, Nowa Rada Gminy została zobowiązana do skorygowania niezgodności (według wskazania RIO), w terminie do 4 grudnia 2018r.

Tak więc szanowni Radni Gminy Duszniki, pełniąc tę zaszczytną funkcję, bądźcie czujni i przygotujcie się do szczegółowego czytania przedkładanych przez wójta Romana Bogusia projektów uchwał, zadawajcie pytania, oczekujcie merytorycznej odpowiedzi i na bieżąco rozwiewajcie pojawiające się wątpliwości (a tych może być wiele)

Pamiętajcie, to na Was spoczywa odpowiedzialność za finanse naszej Gminy.

Projekty związane z budżetem, jego zmianą, czy dalszym zadłużaniem Gminy inicjuje wójt, ale to Wy – jako organ stanowiący – decydujecie o potrzebie powyższego, podejmując stosowne uchwały w sprawie.

Na koniec, życzę Radnym w tej rozpoczynającej się VIII kadencji, racjonalnego myślenia, mądrych decyzji i właściwych działań kontrolnych.

Share Button