Prawie policja sesyjna…

Prawie robi wielką różnicę…

Gdyby Ryszard Pacholak jakimś cudem chciał ponownie zostać wybranym na przewodniczącego Rady Gminy nowej kadencji, nie będzie już „sprawował policji sesyjnej”.

Wracając DO RZECZY…

Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 października br. orzekł nieważność wielu sprzecznych z prawem zapisów, w przygotowanym przez Wójta Romana Bogusia Statucie Giny Duszniki.

Tyle pracy, honorarium dla mecenas, poprawek, tłumaczeń, utraty herbu i nic… dalej BUBEL

Wojewoda stwierdził nieważność:

par. 19 ust. 1 pkt 4 Statutu  (o czym już wspomniałam w poprzednim poście), tj. w zakresie sprawowania „policji sesyjnej” przez przewodniczącego Rady;

par. 50 ust. 9 i par. 107 ust. 3 Statutu – według których przewodniczący zaprasza na sesję inicjatorów projektów wniosków, czyli zainteresowanych mieszkańców… podobnie tyczy się przewodniczących komisji skarg, wniosków i petycji… Wojewoda podkreślił m.in. uzasadniając nieważność powyższego, że „każdy ma prawo wstępu na sesje Rady gminy, a także na posiedzenia jej komisji”. Działalność jest jawna i taką musi pozostać…

par. 76 oraz par. 101 Statutu – stanowiący, iż „Członkowie Komisji Rewizyjnej (i adekwatnie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji) podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, które dotyczą ich interesu prawnego…

ww. postanowienia są sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym, zgodnie z którą radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego – a nie wyłączeniu z udziału w pracach…

innych błędów nie będę wyliczać, pozostaje tylko pytanie czy Wójt Roman Boguś potrafi cokolwiek dobrze przygotować???

Statutu Gminy nie potrafi przygotować (nie wspominając o wielu, wielu innych aktach), wniosków o dofinansowanie środków zewnętrznych nie potrafi przygotować, podjąć osobiście dyskusji w jakiejkolwiek sprawie nie potrafi (jedynie pisemnie, minimum 14 dni po..), wziąć udział w debacie nie……

Share Button